ลงทุนกับศิลปินภาพวาดและงานศิลป์


การลงทุน ศิลปะ ภาพวาด

เราลงทุนได้กับทุกเรื่องที่เรามีความรู้ ลงทุนในงานศิลปะก็ต้องมีความรู้ มีความชื่นชอบไม่งั้นของที่ท่านซื้ออาจเป็นเพียงขยะขณะเดียวกันของที่เป็นขยะก็อาจกลายเป็นทองได้เช่นกัน คนไทยส่วนใหญ่ไม่ได้เห็นคุณค่าของศิลปะ ฝรั่งเลยเห็นช่องมาซื้อเก็บไว้เป็นสต๊อกๆ ทั้งถูกทั้งแพง จนสมบัติชาตินั้นอยู่นอกประเทศหมด (เพิ่มเติม…)

Advertisements

ทำไมภาพวาดถึงราคาแพง


ราคา ,ภาพวาด ,ศิลปะ,สะสม,art,price

Artist : james sampsel

มีคำถามมากมายว่าทำไมภาพวาดมันถึงได้มีราคาแพง ขนาดงานของนิสิตธรรมดายังราคาเป็นหมื่น ให้ท่านลองพิจราณาข้อต่อไปนี้ (เพิ่มเติม…)

ดแะเ้ดเ้


ดเอั้่ืดเอ้

ะ้ดะเ้ด


ดะเ้ดะเ

Artist and Politician : ศิลปินในคราบนักการเมือง


artist politician ศิลปิน นักการเมือง

Noah Taylor as art student Adolf Hitler in Lions Gate's Max - 2002

ศิลปินเป็นมากกว่านักวาดรูป ปั้นดินฝีมือดี แต่ความเป็นศิลปินนั้นอยู่ที่เป็นผู้ให้แรงบันดาลใจอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ในการดำเนินชีวิต ในการสร้างสรรค์งาน รวมถึงความฝัน ศิลปินจะคนที่มี EQ ความฉลาดทางอารมณ์สูง มีความสามารถในการโน้มน้าวชักจูง มีวาทะศิลป์ และสามารถชี้นำสังคมได้ (เพิ่มเติม…)

ดะเ้ิเด้


ดอัเ่้ืดเ้

เ่่


เอั้่ั้่

Modern Art ความแตกต่างอย่างไร้คุณค่าความหมาย


modern art digitalart product design แตกต่างเดี๋ยวนี้ไม่ว่ามองไปทางไหน สินค้า ผลิตภัณฑ์ สิ่งของเครื่องใช้ ตึกรามบ้านช่องก็เป็น modern art ไปหมด ดุจว่ามันหลุดออกมาจากโปรแกรม 3D  เป็นงานที่ทำออกมาให้ดูทันสมัย โก้เก๊ มีสไตร์ ซึ่งมันเป็นความพยามแตกต่างอย่างไม่มีเนื้อหาสาระ เป็นการเสนอแนวคิดทีฉีกออก แยกตัวออกไปอย่างไม่มีความเกี่ยวพันสะท้อนถึงชีวิตในเมือง ที่ต้องการพื้นที่ส่วนตัว สบายๆ ค่อนข้างมีฐานะ ต้องการแตกต่างจากชีวิตประจำวันของคนทำงานส่วนใหญ่ (เพิ่มเติม…)

อิแอิอแิแ


แเอื ิแอิ

อิแอิแ


แ ืแอิอแิ