ความสำเร็จในการรวมตัวของอาเซียนต้องอยู่ที่ประชาชน


ASEAN AEC ECONOMY อาเซียนอาเซียนรวมตัวกันก็เพื่อความมั่นคง เพื่อแก้ปัญหาคววามยากจน ความไม่เท่าเทียม แก้ปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาค ผลสัมฤทธิ์ต้องดูที่ประชาชนมีโอกาสทางการศึกษามากขึ้นหรือไม่ทั้งทางด้านคุณภาพและจำนวน มีรายได้มากขึ้น โอกาสทางธุรกิจมากขึ้นไม๊ สภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตดีขึ้นไม๊ เข้าถึงบริการจากภาครัฐ การรักษาพยาบาล น้ำ ไฟฟ้า โทรศัพท์ทั่วถึงไม๊ มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินไม๊

ไม่ใช่ตัวเลขเศรษฐกิจสูงๆ มีการลงทุนมากแต่เกิดปัญหากดขี่แรงงาน เงินเดือนไม่พอใช้ สภาพแวดเป็นพิษ โอกาสรายได้ไม่กระจาย มีการไล่ที่ ความรุนแรงต่อปัญหาชนกลุ่มน้อยมากขึ้น ละเมิดสิทธิมนุษยชน  corruption ติดตามมากด้วย อาเซียนรวมตัวกันก็เป็นเพียงการเกี้ยเซี้ยกันของเผด็จการกับทุนต่างชาติ หรือกลุ่มชนชั้นนำทางการเมืองทางเศรษฐกิจมาตักตวงผลประโยชน์ทรัพยากรณ์ำไปแล้วประชาชนก็ได้เพียงค่าแรงถูกๆเท่านั้น

ทั้งนี้ทิศทางของอาเซียนสามารถเป็นไปได้ืั้ทั้งสองทางอยู่ที่ภาคประชาสังคมจะตื่นตัวรู้ตัวหรือไม่ ที่จะมีส่วนร่วมและเป็นเครือข่ายภาคประชาสังคมในกลุ่มประเทศอาเซียนที่จะต่อสู้และเฝ้ามองพฤติกรรมของของรัฐบาล ผู้นำอาเซียนไม่เช่นนั้น Asean ก็ไม่ได้แก้ปัญหาความยากจนปลดปล่อยคนจากความยากจน เป็นเพียงทาสยุคใหม่ modern slavery 

The URI to TrackBack this entry is: https://twittereffect.wordpress.com/2012/12/25/%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99-asean-aec-%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%a9%e0%b8%90%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88/trackback/

RSS feed for comments on this post.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: